Informace Krizového štábu o odbavení dětí na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině

Ověřili jsme, že není nezbytně nutné mít na odbavení na KACPU v Č. Budějovicích sebou děti, jak bylo dosud vyžadováno, ale zákonný zástupce musí mít sebou fotografii dítěte.

V jednání je zřízení pobočných KACPU na současných OAMP (odbor azylové a migrační politiky – Písek, J. Hradec, Č. Budějovice), kde by bylo možné pravděpodobně vyřídit i zdravotní pojištění a uvažuje se i o možnosti zajištění ubytování.

V tom případě by se vyřešilo to, že by se občané z Ukrajiny (např. zdravotně postižení, na vozíku) nemuseli přijet registrovat na KACPU do Č. Budějovic. S jejich registrací tedy zatím vyčkejte.

Pokud máte informace, že v obcích už byli ubytováni občané z Ukrajiny v městských bytech či soukromých zařízeních, sdělte tuto informaci na KACPU JčK kacpu@jck.izscr.cz.

Informace Státní veterinární správy k dovozu domácích mazlíčků z Ukrajiny

UA-Dovozní podmínky pro zvířata z Ukrajiny 2022-02-25

UA-Formulář s informacemi o zvířeti v zájmovém chovu původem z Ukrajiny 2022-02-25