Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

Město Horní Planá

Náměstí 54, Horní Planá 382 26

IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895

Telefon: +420 380 724 410
e-mail: mu@horniplana.cz
ID datové schránky Města Horní Planá je: re7bd6q

Počet obyvatel: 2291
Typ:město s přenesenou působností
Důvod a způsob založení: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Nadmořská výška: 776 m/nm

Pravidla provozu městského úřadu

Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt ve všech případech, kdy je to možné.

Kontakt pro elektronický a telefonický styk: podatelna@horniplana.cz, tel.: 380 724 410, ID datové schránky: re7bd6q

Osobní návštěva úřadu je možná pouze v úředních hodinách, nebo po telefonické dohodě s pracovníkem úřadu.

Úřední hodiny Městského úřadu:

Pondělí: 7:30 - 11:00 12:00 – 17:00
Středa: 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00

Návštěvu mimo úřední hodiny je třeba domluvit předem:

Úterý: 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00
Čtvrtek: 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek: 7:30 – 11:00 12:00 – 14:00

Kontakty na jednotlivá pracoviště městského úřadu 

Podatelna Lucie Vedlová 380 724 410 podatelna@horniplana.cz
Matrika Ludmila Prášková 380 724 415 matrika@horniplana.cz
Sociální odbor Bc. Olga Jindrová DiS.

380 724 416

736 215 094

socialni@horniplana.cz
Životní prostředí Ing. Jiří Kupčák 380 724 414 zp@horniplana.cz
Stavební úřad Roman Šára 380 724 419 stavebniurad1@horniplana.cz
  Otakar Olšák 380 724 417 stavebniurad@horniplana.cz
  Bc. Lukáš Ondřich 380 724 417 stavebniurad3@horniplana.cz
Finanční odbor Jana Novotná 380 724 412 mzdy@horniplana.cz
  Lucie Traxlová DiS. 380 724 412 hospodarka@horniplana.cz
Lucie Smetanová DiS. 380 724 412 faktury@horniplana.cz
  David Kastenmajer 380 724 421 poplatky@horniplana.cz
Tajemník Ing. Miroslava Záhořová 380 724 413 tajemnik@horniplana.cz
Hospodářsko správní odbor
Petr Tahotný DiS.

380 724 418

735 161 397

hsov@horniplana.cz
  Bc. Kateřina Pouzarová 380 724 418 hso@horniplana.cz
Starosta Bc. Petr Šimák 380 724 411
604 161 162
starosta@horniplana.cz

Podatelna

Lucie Vedlová

 

Matrika

Ludmila Prášková

 

Sociální odbor

Bc. Olga Jindrová DiS.

 

Odbor životního prostředí

Ing. Jiří Kupčák

 

Stavební úřad

Roman Šára stavebniurad1@horniplana.cz
Otakar Olšák stavebniurad@horniplana.cz
Bc. Lukáš Ondřich
stavebniurad3@horniplana.cz

 

Hospodářsko správní odbor

 Per Tahotný DiS.
735 161 397
hsov@horniplana.cz
Bc. Kateřina Pouzarová
hso@horniplana.cz
     

Finanční odbor

Mzdy Jana Novotná
Hlavní účetní Lucie Traxlová DiS.
Fakturace Lucie Smetanová DiS. 380 724 412             faktury@horniplana.cz
Poplatky David Kastenmajer

Případné platby můžete poukázat na účet vedený u GE Money Bank, pobočka Český Krumlov

  • Faktury a ostatní platby: 1800129544 / 0600
  • Nájemné: 10006-1800129544 / 0600

Placení místních poplatků

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu:
Poplatek občané Horní Plané 450 Kč/osoba ročně 
Poplatek za rekreační objekt 450 Kč/ročně

Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: občan HP 1, rekreační objekt 3
U rekreačního objektu uveďte do poznámky osadu a č.p. nebo č.e.

Poplatek ze psů:

V obcích a osadách mimo vlastní město 100 Kč/rok
V obytných domech s více jak čtyřmi byty 500 Kč/rok
V obytných domech s více jak čtyřmi byty – poplatník od 65 let 200 Kč/rok
V ostatních případech 200 Kč/rok

U druhého psa se poplatek zvyšuje o 50% základní sazby

Číslo účtu: 187591698/0300
VS: rodné číslo bez lomítka
Specifický symbol: 2

V případě jakýchkoliv dotazů volejte 380 724 421 

Formuláře a pokyny:

Pozemky – Zásady pro prodej pozemků z vlastnictví Města Horní planá na stavbu RD
Silniční správní úřad – žádost o povolení připojení
Silniční správní úřad – žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Stavební úřad – Ohlášení stavby
Stavební úřad – Ohlášení dokončené stavby
Stavební úřad – Oznámení záměru (územní souhlas)
Stavební úřad – Společné oznámení záměru: územní souhlas + ohlášení
Stavební úřad – Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Stavební úřad – Žádost o přidělení č.p./č.e.
Stavební úřad – Žádost o stavební povolení
Stavební úřad – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Stavební úřad – Žádost o vydání rozhodnutí o umístnění stavby
Stavební úřad – Žádost o vydání společného povolení
Stavební úřad – Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
ČEVAK – Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
ČEVAK – informace pro možné odběratele