Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
Fax: +420 380 724 420
mu@horniplana.cz

Město Horní Planá

Město Horní Planá leží na 48.7665406N, 14.0320642E východní zeměpisné délky na mírně skloněném svahu levého břehu Lipenské vodní nádrže. Průměrná nadmořská výška Horní Plané je 776 metrů nad mořem.

Severně od Horní Plané se zvedá Dobrovodský kopec a Křížový vrch. Mělkým sedlem se můžeme přenést severovýchodně na 914 metrů vysoký Houbový vrch. Z vrcholů se otvírá pohled na působivé panorama jižní části Šumavy a Lipenskou přehradu. Při dobré viditelnosti lze dohlédnut až na vrcholky rakouských Alp.

V současnosti je Horní Planá rychle se rozvíjejícím turistickým střediskem. Lipenská nádrž a Národní park Šumava nabízejí výborné podmínky pro vodní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.

V zimě uspokojí upravené běžecké stopy a dostupná lyžařská střediska na Lipně či Hochfichtu v Rakousku i náročnější vyznavače zimních sportů. Příjemným zážitkem je bruslení na zamrzlé přehradě.

Dnes má Horní Planá více než 2200 obyvatel a je největším městem v na břehu Lipenské přehrady.

Pod město Horní Planá spadají i další okolní osady – Zvonková, Bližší Lhota, Hory, Pernek, Maňava, Jelm, Hodňov, Olšina, Žlábek, Hůrka, Karlovy Dvory a Jenišov .

Horní Planá je městem s přenesenou působností – stavební odbor, sociální odbor, kontaktní místo státní sociální podpory, odbor životního prostředí, matrika.

Ve městě je:

 • zdravotní středisko (praktický lékař, dětský lékař, zubní, gynekologie, rehabilitace), pohotovost, lékárna
 • základní a mateřská škola
 • Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou
 • 3x prodejna potravin, elektro, domácí potřeby
 • bankomat
 • restaurace, hotely, penziony, autokempy, směnárny, trafika
 • písečná pláž s občerstvením, půjčovnou lodiček a šlapadel, sprchami a WC a beachvolejbalovým hřištěm (vstup na pláž zdarma)
 • převoz na pravý břeh Lipna (Bližší Lhota) pro pěší, cyklisty i automobily
 • rozsáhlá síť cyklostezek
 • dopravní spojení autobusem i vlakem
 • Vzdálenosti:

Historie města Horní Planá

Původní osadu založili v 1. polovině 14. století mniši z kláštera Zlatá Koruna. V roce 1349 povýšil Karel IV. Horní Planou na městys. V průběhu husitských válek se pak stala součástí českokrumlovského panství. Významný vliv na rozvoj města měla na počátku dobrá poloha při obchodní stezce z Čech do Rakouska, později pak výstavba Schwarzenberského plavebního kanálu a výstavba železnice.

Název města je poprvé zmiňován v listině zlatokorunského kláštera jako „Plan“, v královské listině z roku 1349 pak jako „Plana“, v nejstarším daňovém registru z roku 1445 jako „Plan oppidum“, dále v roce 1493 jako „Miestečko Plané“, na rozdíl od Plané u Budějovic. V daňovém svitku z roku 1653 je město uvedeno pod jménem „Oberplan“. V různých listinách stojí psáno „Ober Plan“, od roku 1918 německy „Oberplan“ a česky pak Horní Planá.

Horní Planá již od 15. století užívá i městský znak – medvěda s rožmberskou růží v tlapách.

Pestrá a rozmanitá, stejně jako celá Šumava, je i Horní Planá a její okolí. Mezi historicky a architektonicky přitažlivými místy jednotlivých osad a obcí se můžete kochat pohledem na Lipenskou přehradu i krásná šumavská zákoutí .

Dominantou města je původně gotický kostel sv. Markéty (1374). Kostel byl později přestavěn v pseudogotickém stylu. Na kůru jsou ranně renesanční malby z doby kolem roku 1520 a unikátní varhany krnovské firmy J. Klosse. Zajímavá je kostelní věž, která měla v minulosti zřejmě obranný charakter .

Na vrcholu Dobrá Voda se v lesoparku na starém poutním místě nachází barokní kaple Panny Marie Bolestné s klasicistními varhanami varhanáře J. Breinbauera.

Památky v Horní Plané

 • Kostel sv. Markéty, raně gotická stavba (první zmínka 1374), dnes novogoticky přestavěn se zachovanými renesančními nástěnnými malbami z let 1530-80
 • pozdně barokní kaple Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě
 • Památník-rodný dům Adalberta Stiftera
 • Stifterův pomník ve Stifterově parku
 • na náměstí pranýř, kašny
 • původně barokní fara a novobarokní radnice z r. 1896
 • Stifterův park na Dobré vodě

Významní rodáci a občané Horní Plané

 • Adolf Martin Pleischl (1797 – 1867) 
  Univerzitní profesor obecné a farmaceutické chemie. Vynálezce kovuprostého smaltu.
 • Johannes Evangelista Habert (1833 – 1896) 
  Významný skladatel, publicista a hudební teoretik.
 • Hans Schreiber (1859 – 1936)
  Spoluzakladatel Šumavského muzea v Horní Plané. Jeden z nejvýznamnějších znalců evropských rašelinišť.
 • Franz Fischer (1867 – 1937)
  Ředitel školy. Psal vlastivědné a historické články o zdejším kraji. Pro Horní Planou psal rozsáhlou obecní kroniku. Čestný občan Horní Plané.
 • Gustav Jungbauer (1886 – 1942)
  Významný národopisec, spisovatel, jeden ze zakladatelů Šumavského muzea v Horní Plané. Mezi jeho díla patří sbírka „700 lidových písní ze Šumavy“.
 • Johannes Urzidil (1896 – 1970)
  Německý básník, prozaik a esejista původem z Prahy, přítel F. Werfela, F. Kafky, Jana Zrzavého. Domovské právo obce Zvonková.
 • Hugo Rokyta (1912 – 1999) 
  Jedna z předních osobností české památkové péče, zasloužil se o vznik Památníku – rodného domu Adalberta Stiftera. Čestný občan Horní Plané.
 • Ivan Nový (1929 – 1998)
  Pedagog, spisovatel. V nádražní budově mu byla odhalena pamětní deska.
 • Adalbert Stifter (1805 – 1868)
  Nejvýznamnější osobností spojenou s Horní Planou je spisovatel, básník a malíř Adalbert Stifter.
  Narodil se 23. října 1805 v rodině tkalce a obchodníka s plátnem. Vystudoval gymnázium v Kremsmün steru, zajímal se o přírodní vědy a právo. Dříve než literární nadání se projevil jeho malířský talent. Působil jako zemský inspektor obecných škol v hornorakouském Linci. V roce 1850 obdržel Stifter od císaře velkou zlatou medaili za umění a vědy a v roce 1854 rytířský kříž řádu Fran tiška Josefa. V Linci, kde se věnoval svým literárním a vědeckým aktivitám, 28. ledna 1868 Adalber Stifter zemřel.
  Krásy šumavské přírody, osudy obyvatel Šumavy i vzpomínky na dětství prožité v Horní Plané našly svůj odraz v mnoha Stifterových povídkách a románech, např. Z kroniky mého rodu, Popsaná jedlička, Hvozd, Vítek. Na české, rakouské i německé straně Šumavy najdete mnoho míst, která připomínají osobnost tohoto „básníka Šumavy“. Kromě Památníku -rodného domu Adalberta Stiftera či krátké Stifterovy stezky v okolí Horní Plané (4 km) můžete absolvovat několik pěších či cyklistických výletů do kraje Adalberta Stiftera.