Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

Poplatek občané Horní Plané: 450 Kč/osoba ročně
Poplatek za rekreační objekt: 450 Kč ročně

Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 15.6.

Poplatek uhraďte na účet číslo: 187 591 698 / 0300

Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

Specifický symbol
Občan Horní Plané: 1
Rekreační objekt: 3