Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

Sběrný dvůr

Ve sběrném dvoře budou sbírány tyto odpady :
objemný odpad, plasty, papír a lepenka, sklo, textilní materiály, kovy, dřevo, veškeré elektrozařízení (velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje, osvětlovací zařízení, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (rádia, TV, počítače včetně monitorů), hračky a vybavení pro volný čas a sporty, baterie a akumulátory, oleje a tuky, barvy, ostatní chemikálie, pneumatiky, drobný stavební odpad do objemu 1 m3 / měsíc a také směsný komunální odpad, papír a lepenka, plasty, sklo, větve a zahradní odpad do max. délky 2m a další dle provozního řádu.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad patřící do sběrného dvoru u kontejnerů na komunální odpad a separaci a ke sběrně druhotných surovin na Výsluní, ale odevzdali jej v provozní době ve sběrném dvoře.

Nově vybudovaný sběrný dvůr města Horní Planá se nachází v ulici V Domkách (areál HSO).
Provozovatelem sběrného dvoru je firma FCC České Budějovice, s.r.o., v této provozní době:

V sobotu 28.10.2023 zavřeno

středa, čtvrtek 14:00 – 19:00 hod.
pátek 11:00 – 19:00 hod. (12:00-12:30 polední přestávka)
sobota 08:00 – 16:00 hod. (12:00-12:30 polední přestávka)
neděle 08:00 – 12:00 hod.

 

 

odpovědný vedoucí zařízení – Marian Klimek (mob. 777 594 869)

informace  FCC České Budějovice, s.r.o.

tel.  +420 606 634 442
Zobrazit na mapě

Fyzické osoby s trvalým pobytem v Horní Plané a fyzické osoby, které vlastní stavbu k individuální rekreaci ve správním obvodu města Horní Planá, mohou  předložení občanského průkazu, pokud mají zaplacený poplatek za odpad ve sběrném dvoře předat odpady zdarma.

Podnikatelé mohou své odpady ve sběrném dvoře předat pouze za úplatu po předchozí dohodě s provozovatelem, firmou FCC České Budějovice, s.r.o.

 

Sdělení provozovatele sběrného dvora FCC a.s.

Dle nařízení vlády je možné odkládání eternitu do sběrného dvora pouze neprodyšně zabalené v igelitových pytlích. Jinak nebude eternit přijímán!

Projekt „Sběrný dvůr Horní Planá“

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 41. výzvy OPŽP 2014-2020.
Jedná se o projekt rozšíření sběrného dvora. Stávající sběrný dvůr se z důvodu potřeby obce rozšíří i na vedlejší parcelu. Vybudování sběrného dvora ve městě Horní Planá významně přispěje k rozvoji obce; jeho provoz podpoří stabilizaci spotřeby surovin a uzavření cyklů materiální výroby a spotřeby materiálu v regionu a bude základem pro rozvoj moderního odpadového hospodářství ve městě. Realizací přemístění a modernizací sběrného dvora též dojde k významnému naplnění cílů POH ČR a POH Jihočeského kraje.
Cílem projektu je vybudovat v Horní Plané v návaznosti na přemístění stávajícího nový sběrný dvůr určený ke sběru, výkupu a soustřeďování všech odpadů kategorie O a N od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. Ve sběrném dvoře bude prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Ve sběrném dvoře bude shromažďován odpad vznikající na správním území města Horní Planá.
Záměrem projektu je stavebně rozšířit a upravit prostory sběrného dvora s umístěním obytné buňky pro obsluhu a umístěním Eko skladu. Dále bude pořízeno vybavení skladovacími nádobami a kontejnery na jednotlivé složky odpadů, lisem na papír a plasty a manipulační technikou-nakladačem. Areál sběrného dvora bude zajištěn kamerovým systémem a zabezpečovacím zařízením, pro obsluhu bude pořízeno počítačové vybavení k evidenci odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.