Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

Městský úřad Horní Planá

Odbor Životního prostředí

 • Prodej a pronájem obecních pozemků (informace, podávání žádostí)

 • Systém odpadového hospodářství (přihlášení popelnice, informace o svozu komunálního a tříděného odpadu)

 • Kácení stromů (povolování kácení),

Matrika

 • Uzavření manželství

 • přijímání prohlášení o vstupu do partnerství, podrobnosti zde.
 • Změna jména a příjmení

 • Vydání rodného a úmrtního listu

 • Přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu

 • Ověřování podpisů a listin

Sociální odbor

 • Základní sociální poradenství

 • Posouzení životní situace, šetření v domácnostech klientů,

 • přímá a nepřímá práce s klientem (intervence, doprovázení, dohled)

 • zprostředkování další pomoci nebo služeb, asistence při jednání, zastupování práv klienta

 • veřejné opatrovnictví

 • terénní pečovatelská služba

Poplatky

 • potvrzení o bezdlužnosti

 • rybářské lístky

 • správa poplatků (odpady, ze psů, zábor veřejného prostranství, umístění reklamních ploch, ubytovací poplatky)

 • povolení vjezdu na vybrané komunikace
 • distribuce sáčků na psí exkrementy

Účtárna

 • pronájem nebytových prostor

 • platby za pronájem pozemků a nebytových prostor, za inzerci, za dřevo

 • žádosti o poskytování dotací místním spolkům a sdružením

Podatelna

 • přijímání žádostí a dalších podání

 • pronájem hrobových míst

 • hlášení ztrát a nálezů

 • přihlašování do služby „mobilní rozhlas“

 • výpisy z katastru nemovitostí a rejstříku trestů

Hospodářsko správní odbor

 • bytové hospodářství (žádosti o přidělení bytu, opravy v bytech, nájemné)

 • pronájem nebytových prostor

 • prodej permanentek na převoz

 • údržba veřejného prostranství a místních komunikací

 • žádosti o umistování reklamních ploch

 • silniční správní úřad (připojení nemovitosti sjezdem)

Stavební úřad

 • stavební povolení nebo ohlášení jednoduchých staveb a udržovacích prací

 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas

 • užívání stavby nebo změny v užívání stavby

Tajemník

 • přidělování čísel evidenčních a popisných

 • příspěvky do Hornoplánských listů
 • podněty k projednání v Radě nebo na Zastupitelstvu města

 • poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • poskytování informací podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • informace k dokumentům zveřejněným na úřední desce

Matrika

 

• Změna jména a příjmení
• Vydání rodného a úmrtního listu
• Přihlášení k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu
• Ověřování podpisů a listin

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Ludmila Prášková

380 724 415
matrika@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Poplatky

• potvrzení o bezdlužnosti
• rybářské lístky, více informací zde: Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine
• správa poplatků (odpady, ze psů, zábor veřejného prostranství, umístění reklamních ploch, ubytovací poplatky, poplatky za vjezd na vybrané komunikace)
• distribuce sáčků na psí exkrementy

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, přízemí

David Kastenmajer
380 724 421
poplatky@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Informace pro poplatníky

Městský úřad Horní Planá (dále jen MěÚ) tímto informuje daňové subjekty, že orgány MěÚ, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních stránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Účtárna

• pronájem nebytových prostor
• platby za pronájem pozemků a nebytových prostor, za inzerci, za dřevo
• žádosti o poskytování dotací místním spolkům a sdružením

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Mzdová účetní Jana Novotná

380 724 412
mzdy@horniplana.cz
Hlavní účetní Lucie Traxlová DiS.
380 724 412
hospodarka@horniplana.cz

Účetní – fakturace Lucie Smetanová DiS.
380 724 412
faktury@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Hospodářsko správní odbor

• bytové hospodářství (žádosti o přidělení bytu, opravy v bytech, nájemné)
• pronájem nebytových prostor
• prodej permanentek na převoz
• údržba veřejného prostranství a místních komunikací
• žádosti o umistování reklamních ploch
• silniční správní úřad (připojení nemovitosti sjezdem)

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Petr Tahotný DiS.
380 724 418
735 161 397
hsov@horniplana.cz
Bc.Kateřina Pouzarová
380 724 418
hso@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Sociální odbor

• Základní sociální poradenství
• Posouzení životní situace, šetření v domácnostech klientů,
• Přímá a nepřímá práce s klientem (intervence, doprovázení, dohled)
• Zprostředkování další pomoci nebo služeb, asistence při jednání, zastupování práv klienta
• Veřejné opatrovnictví

• Terénní pečovatelská služba

další dokumenty ke stažení:

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Bc. Olga Jindrová DiS.

380 724 416, 736 215 094
socialni@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

tel. spojení do DPS: 731 435 179

Provozování pečovatelské služby města Horní Planá je podpořeno finančními prostředky Jihočeského kraje

Odbor životního prostředí

• Prodej a pronájem obecních pozemků (informace, podávání žádostí)
• Systém odpadového hospodářství (přihlášení popelnice, informace o svozu komunálního a tříděného odpadu)
• Kácení stromů (povolování kácení)

Termíny svozu bioodpadu v roce 2019 naleznete zde:   Termíny svozu bioodpadu v roce 2023

 

 

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro

Ing. Jiří Kupčák
380 724 414
zp@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Podatelna

• přijímání žádostí a dalších podání
• pronájem hrobových míst
• hlášení ztrát a nálezů
• přihlašování do služby „mobilní rozhlas“
• výpisy z katastru nemovitostí a rejstříku trestů

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Lucie Vedlová

380 724 410
podatelna@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Stavební úřad

• stavební povolení nebo ohlášení jednoduchých staveb a udržovacích prací
• územní rozhodnutí nebo územní souhlas
• užívání stavby nebo změny v užívání stavby

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Roman Šára

380 724 419
stavebniurad1@horniplana.cz
Otakar Olšák
380 724 417
stavebniurad@horniplana.cz
Bc. Lukáš Ondřich
380 724 417
stavebniurad3@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Tajemník

• přidělování čísel evidenčních a popisných
• povolení k vjezdu na místní komunikace
• příspěvky do Hornoplánských listů
• podněty k projednání v Radě nebo na Zastupitelstvu města
• poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
• poskytování informací podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
• informace k dokumentům zveřejněným na úřední desce

Městský úřad Horní Planá – budova radnice na náměstí, první patro
Ing. Miroslava Záhořová
380 724 413
tajemnik@horniplana.cz

Pondělí 7:30-11:00 12:00-17:00, Středa 7:30-11:00 12:00-17:00 nebo po telefonické domluvě.

Městský úřad Český Krumlov

Cestovní doklady - pas

Městský úřad Český Krumlov

Doporučení pro cestovatele na webu MVČR

Řidičský průkaz