Markétská pouť

Markétská pouť 12. – 14. 7. 2024

———————————————————————————————————————————————————–

Všeobecné informace, ceník:

Termín pro stánkaře: 12. – 14. 7. 2024

V předprodeji se prodejní místa pronajímají pouze na 2 dny tzn. SO (13.7.) od 6:00 hod. + NE (14.7.) od 7:00 hod.

Plocha prodejního místa je 3 x 3 metry2 (do této prodejní plochy se započítává i zázemí stánku a případné vozidlo).

Cena prodejního místa je 900,- Kč za 1 den.

Cena elektrické energie – příkon do: kategorie do 3,5 kWh ( 230 V – klasická zásuvka) 350,- Kč/ 1 den

kategorie do 6 kWh / 16 A/400 V) 500,- Kč/ 1 den

kategorie do 12 kWh (32 A/ 400V ) 900,- Kč/1 den

Elektrické spotřebiče, jakož i přívodní kabely ( prodlužovaní kabely) musejí být konstruovány dle příslušné normy ČSN.

Během Markétské pouti budou prováděna kontrolní měření na odběr elektrické energie.
V případě že odebrané množství elektrické energie bude vyšší než Vámi nahlášené množství odběru, bude Vám udělena pokuta až do výše 3000,- Kč.

Uzávěrka přihlášek je do do 30. 6. 2024

Jak vyplnit přihlášku:

Na  Plánek stánků náměstí si nejprve vyberte prodejní místo a poté nahlédněte do Tabulky volných míst níže.

V Tabulce volných míst zjistíte, zda je Vámi vybrané místo volné. Je-li místo již obsazené, máte možnost vybrat si jiné. Tabulka volných míst je průběžně aktualizována.

Stáhněte si prosím Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 – vyplňte ji, a vyplněnou odešlete e-mailem na adresu: info@horniplana.cz, nebo písemně na adresu: Infocentrum, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá.

Po zpracování Vaší přihlášky Vám zašleme složenku s termínem splatnosti. Pokud nebude částka uhrazena do data splatnosti, Vaše žádost bude vyřazena z evidence.

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu PDF Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 (pro vytištění a odeslání poštou) nebo ve formátu DOC Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 (pro vyplnění a odeslání e-mailem). Formát RTF lze otevřít v každém textovém editoru (Word, OpenOffice apod.).

Kontakt:
Infocentrum Horní Planá – Aneta Korandová
Náměstí 8
382 26 Horní Planá
E-mail: info@horniplana.cz
Tel./fax: +420 380 738 008

Tabulka volných míst

 

Stánek

A

B

C

D

1
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
2
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
3
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
4
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
5
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
6
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
7
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
8
OBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉOBSAZENÉ
9
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
10
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
11
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
12
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
13
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
14
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
15
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
16
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
17
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
18
OBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉOBSAZENÉ
19
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
20
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
21
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
22
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
23
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
24
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
25
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
26
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
27
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
28
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
29
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
30
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
31
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
32
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
33
OBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
34
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
35
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
36
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
37
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉ
38
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
39
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
40
OBSAZENÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
41
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
42
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
43
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
44
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
45
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
46
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
47
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
48
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
49
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉ
50
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
51
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
52
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
53
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
54
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
55
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ
56
NEDOSTUPNÉOBSAZENÉNEDOSTUPNÉNEDOSTUPNÉ