Markétská pouť 12. – 14. 7. 2024

———————————————————————————————————————————————————–

Všeobecné informace, ceník:

Termín pro stánkaře: 13. – 14. 7. 2024

V předprodeji se prodejní místa pronajímají pouze na 2 dny tzn. SO (13.7.) od 6:00 hod. + NE (14.7.) od 7:00 hod.

Plocha prodejního místa je 3 x 3 metry2 (do této prodejní plochy se započítává i zázemí stánku a případné vozidlo).

Cena prodejního místa je 900,- Kč za 1 den.

Cena elektrické energie – příkon do: kategorie do 3,5 kWh ( 230 V – klasická zásuvka) 350,- Kč/ 1 den

kategorie do 6 kWh / 16 A/400 V) 500,- Kč/ 1 den

kategorie do 12 kWh (32 A/ 400V ) 900,- Kč/1 den

Elektrické spotřebiče, jakož i přívodní kabely ( prodlužovaní kabely) musejí být konstruovány dle příslušné normy ČSN.

Během Markétské pouti budou prováděna kontrolní měření na odběr elektrické energie.
V případě že odebrané množství elektrické energie bude vyšší než Vámi nahlášené množství odběru, bude Vám udělena pokuta až do výše 3000,- Kč.

Uzávěrka přihlášek je do do 30. 6. 2024

Jak vyplnit přihlášku:

Stáhněte si prosím Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 – vyplňte ji, a vyplněnou odešlete e-mailem na adresu: info@horniplana.cz, nebo písemně na adresu: Infocentrum, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá.

Po zpracování Vaší přihlášky Vám zašleme složenku s termínem splatnosti. Pokud nebude částka uhrazena do data splatnosti, Vaše žádost bude vyřazena z evidence.

Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu PDF Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 (pro vytištění a odeslání poštou) nebo ve formátu DOC Prihlaska-na-Marketskou-pout-2024 (pro vyplnění a odeslání e-mailem). Formát RTF lze otevřít v každém textovém editoru (Word, OpenOffice apod.).

Kontakt:
Infocentrum Horní Planá – Aneta Korandová
Náměstí 8
382 26 Horní Planá
E-mail: info@horniplana.cz
Tel./fax: +420 380 738 008