Město Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895
ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: +420 380 724 410
mu@horniplana.cz

 

Volby prezidenta republiky se konají ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo), a ve dnech 27. a 28. ledna (2. kolo)

Hlasovací lístky budou  voličům dodány do 10.1.2023. Hlasovací lístky si můžete vyzvednout i v den voleb ve volební místnosti.

Právo volit mají občané ČR, kteří alespoň  druhý den voleb dosáhli věku 18 let . Hlasovat lze i na voličský průkaz.

O vydání voličského průkazu lze požádat na městském úřadě  buď osobně nebo písemnou žádostí s ověřeným podpisem žadatele.

žádost o voličský průkaz – formulář

Více informací podá tajemnice městského úřadu, tel.: 380 724 413.

Informace o zvláštních způsobech hlasování v souvislosti s onemocněním Covid-19

 

 

 

 

 

Místem konání voleb je pro oba volební okrsky sál Kulturního a informačního centra, Náměstí čp.8, Horní Planá.

 

Přehled tel. spojení do volebních místností:

Obec Okrsek číslo Adresa volební místnosti
Telefonní číslo do volební místnosti
Horní Planá 1 Náměstí č.p.8, HorníPlaná 605 269 174
Horní Planá 2 Náměstí č.p.8, HorníPlaná 605 269 174
Černá v Pošumaví 1  Černá v Pošumaví 46 724 860 075
Frymburk 1  Náměstí 78, Frymburk 602 651 356

 

 

 

Volební místnost v Horní Plané

Sál KIC, Náměstí 8