Z důvodu poškození závěrné zídky a vzniku závady GPK koleje v přejezdu došlo k okamžitému OMEZENÍ PRŮJEZDU s následnou ÚPLNOU UZAVÍRKOU  železničního přejezdu P1634 – Hůrka v obci  Horní Planá (382 26) na silnici I.třídy č.39.

Dne 20.5.2021 cca v 17h dojde k osazení DIO omezující průjezd – viz P1634 – Hůrka – Havarijní plán-okamžité OMEZENÍ

V pondělí 24.5.2021 v 9,30 h dojde k úplné a nepřetržité uzavírce přejezdu, viz P1634 – Hůrka – Havarijní plán_UZAVÍRKA_

Průchod chodců bude zajištěn přes den lávkou s vyloučeným pohybem na trati.  V noci bude zajištěn přechod přes prostor přejezdu a výstražník bude pro chodce v činnosti.

Řešení linkových spojů GW se předpokládá v režimu uzavírky z r.2015 – tedy umožněním přechodu cestujících přes lávku do druhého autobusu. (Dle rozhodnutí dopravců / zřizovatele.)

Po dobu uzavírky nebude ČSAD obsluhovat tyto autobusové zastávky: Hůrka, Karlovy Dvory, Jenišov, Horní Planá „U Liry“.

Řešení silniční dopravy do 3,5t je vedeno po komunikaci Hodňov – Polná v bývalém prostoru Boletice. Doprava nad 3,5t je vedena po objízdné trase  Volary – Kájov.

Objízdné trasa – viz P1634 – Hůrka – Havarijní plán_UZAVÍRKA_

 

Dokončení opravy a otevření průjezdu se předpokládá 26.5. do cca 19h.  V případě rychlejšího postupu prací samozřejmě ihned jak to bude možné.