Dokumenty a formuláře ke stažení

 

Dokument
CETIN - vyjádření o existenci sítí
Pozemky - Zásady pro prodej pozemků z vlastnictví Města Horní planá na stavbu RD
Silniční správní úřad - žádost o povolení připojení
Silniční správní úřad - žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Stavební úřad - Ohlášení stavby
Stavební úřad - Ohlášení dokončené stavby
Stavební úřad - Oznámení záměru (územní souhlas)
Stavební úřad - Společné oznámení záměru: územní souhlas + ohlášení
Stavební úřad - Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Stavební úřad - Žádost o přidělení č.p./č.e.
Stavební úřad - Žádost o stavební povolení
Stavební úřad - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Stavební úřad - Žádost o vydání rozhodnutí o umístnění stavby
Stavební úřad - Žádost o vydání společného povolení
Stavební úřad - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování
poplatky - odhlášení psa
poplatky - ohlašovcí povinnost k poplatku z pobytu
poplatky - oznámení o ukončení činnosti ubytování
poplatky - oznámení o vlastnictví stavby k individuální rekreaci
poplatky - oznámení o zahájení užívání veřejného prostranství
poplatky - oznámení o zahájení činnosti ubytování
poplatky - přihlášení psa
ČEVAK - Podmínky ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
ČEVAK - informace pro možné odběratele