informace z MAS ROZKVĚT

Zpravodaj pro obce zájmového území MAS Rozkvět, projekt MAP II ORP ČB a další projekty spolupráce

Z obsahu:
 Příměstské tábory — výzva pro zájemce o spoluorganizování
 Změny SCLLD, navýšení finančního plánu pro výzvy MAS Rozkvět
 MAP II ORP ČB
 Animace – dotace pro mateřské a základní školy prostřednictvím tzv. Šablon I.– III.

Pod níže uvedeným odkazem najdete celý zpravodaj:

Zpravodaj MAS 01 2020