Nevhodný odpad

Takto vypadaly kontejnery U Medvídků – Za Pilou – spousty nevhodného odpadu.

Osádka kontejnery vysypala, ale tento typ odpadů (kartony, větve, stavební odpad atd.) do komunálního odpadu nepatří.

Tyto druhy odpadů mohou občané odvážet na sběrný dvůr.