Od pondělí 1.3.2021 se mění pravidla pro používání respirátorů a roušek. Látkové roušky, šátky a šály už nebudou dostatečnou ochranou.

Stručný přehled pravidel uvádíme níže, úplné znění mimořádného opatření najdete zde.

 

požadovaná ochrana dýchacích cest kde ji použít
Respirátor FFP2 (KN95), nebo nanorouška s odpovídající certifakací,

prodejny a provozovny služeb, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, na nástupištích a v prostředcích veřejné dopravy i v motorových vizidlech pokud nejde o členy jedné domácnosti

 

Respirátor FFP2 (KN95), nebo nanorouška s odpovídající certifakací, nebo jedna zdravotnická ústenka

ve všech ostatních vnitřních prostorách staveb (mimo bydliště) a venku v zastavěném území obce, bez ohledu na vzdálenost ostatních osob