Nouzový stav je prodloužen do 11.4.2021.

Od pondělí 22.3.2021 se zmírňují některá protiepidemiologická opatření.

Za sportem a rekreací je možný pohyb v rámci celého okresu.

Při sportování již není nutná ochrana dýchacích cest v zastavěném území obce.

Pohyb mezi okresy je stále omezený jen na odůvodněné případy.

Podrobnější informace a aktuální opatření na: www.covid.gov.cz