Vývoj pandemie Covid-19 přináší další rozvolnění, opatření Ministerstva zdravotnictví se rychle mění, co právě teď platí najdete na „covidovém“ webu veřejné správy.