Pořízení 3 izolačních dýchacích kompletů

Projekt Pořízení 3 izolačních dýchacích kompletů byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 84 000,- Kč v rámci dotačního programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

Díky dotaci Jihočeského kraje byly pořízeny tři moderní dýchací přístroje pro zásahovou jednotku JPO III Horní Planá včetně příslušenství. Celková pořizovací cena přístrojů a příslušenství činí 126 803,16 Kč včetně DPH. Realizací projektu byly nahrazeny staré nevyhovující dýchací přístroje z roku 1989 a došlo tak k výraznému zlepšení požární ochrany na území města Horní Planá a přilehlých obcí.