První a druhý stupeň ZŠ pod jednou střechou. Město plánuje výrazné změny

První a druhý stupeň ZŠ pod jednou střechou. Město plánuje výrazné změny

Hornoplánská základní škola by měla v budoucích letech projít výraznou změnou – město začalo pracovat na sloučení obou pracovišť pod jednu střechu. Momentálně je zadána projektová dokumentace, která by měla být dokončena v roce 2019 stavebním povolením.
„Máme v plánu přestavbu školní jídelny a družiny a její zvýšení o jedno poschodí, ve kterém chceme vybudovat tři nové učebny s kabinety pro první stupeň,“ informuje starosta Jiří Hůlka. „Zároveň bychom dětem prvního stupně rádi vytvořili větší prostor pro cvičení, aby se nemusely na hodiny tělesné výchovy přesouvat do sportovní haly.“

Stěhování prvního stupně by mohlo být výhledově dokončeno do pěti let. „Mým úkolem je sehnat finanční prostředky, aby se záměr podařilo naplnit. Také chceme z nynějšího objektu prvního stupně vybudovat spolkový dům, aby všechny naše spolky měly vlastní prostory,“ dodává Jiří Hůlka.

Václav Votruba