Rekonstrukce Sídliště Míru se blíží do finále. Druhá etapa byla dokončena

Rekonstrukce Sídliště Mír se blíží do finále. Druhá etapa byla dokončena

JIŘÍ HŮLKA, STAROSTA

Stavební ruch v Sídlišti Míru na konci června utichl. Povedlo se tak naplnit záměr, kdy jsme chtěli druhou (předposlední) etapu rekonstrukce sídliště dokončit před začátkem letních prázdnin, tedy před vypuknutím hlavní turistické sezóny.

Zmíněná etapa byla pro celkovou revitalizaci velmi důležitá, protože byla opravena hlavní vozovka, postaveny prakticky nové chodníky (navíc bezbariérové) a nová parkovací místa, přičemž přibyla i místa pro vyhrazená parkování pro občany se zdravotním postižením. Vznikla také čtyři místa na kontejnerová stání pro separaci domovních odpadů.

Cena za druhou etapu revitalizace činí šest a půl milionu korun a město ji uhradí z vlastních zdrojů. Sídliště Míru bylo postaveno na konci sedmdesátých let a rekonstrukci již nutně potřebovalo. Dokončení revitalizace přinese zlepšení prostředí pro život velké části našich spoluobčanů.

Rádi bychom v příštím roce úpravy Sídliště Míru dokončili třetí etapou, při které budou propojeny zcela nové bezbariérové chodníky ze sídliště do Volarské ulice. Zároveň dojde také k rekonstrukci všech parkovacích ploch této poslední etapy.

Za uplynulé čtyři roky jsme do rekonstrukcí a výstavby nových místních komunikací a chodníků investovali necelých 25 milionů korun. Jednalo se zejména o revitalizaci Sídliště Míru, místní komunikace a chodníky v ulicích Komenského, A. Stiftera, Finské domky, V domkách, za Smrčinou a chodníky od pošty k pláži a Belvederu. Rádi bychom se také vážně zabývali rekonstrukcí a doplněním chodníku Švermovou ulicí k nové lokalitě Nad hřištěm. Dobrá finanční situace města nám umožňuje tyto potřebné projekty realizovat.