Sčítání lidu domů a bytů v roce 2021 proběhne dvěma způsoby: vyplněním formuláře on-line na webu, nebo vyplněním listinného formuláře, který doručí sčítací komisař.

Dne 27.3.2021 bude zpřístupněn on-line formulář na webu www.scitani.cz, kde má každý možnost sečíst se on-line. Statistický úřad prodloužil on-line sčítání a  formulář bude přístupný do 11.5.2021, viz. zpráva čsu

Kdo se „nesečte“, tedy nevyplní formulář on-line, má zákonnou povinnost  od 17.4.2021 do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, který obdrží od sčítacího komisaře.

Který komisař má na starosti Vás si můžete ověřit zde: sčítací obvody a komisaři

Bližší informace na webu www.scitani.cz.