V listopadu vychází životopisná kniha o Adalbertu Stifterovi

V listopadu vychází životopisná kniha o Adalbertu Stifterovi

Spisovatel a malíř Adalbert Stifter se narodil 23. října 1805 v Horní Plané. Šumava i rodné město, v němž prožil své dětství, se staly dějištěm mnoha jeho prací, zdrojem jeho inspirace. Jeho literární dílo patří bohatstvím svých obrazů, svými plastickými líčeními krajiny a přírody, jakož i vysokými morálními nároky a filozofickým záměrem jím vyprávěných příběhů ke skvostům německy psané literatury. Autor jimi pro svou česko-rakouskou domovinu vytvořil literární pomníky, které dodnes spojují obě země.

Autor knihy Peter Becher empaticky líčí jeho život, který zasazuje do širších dobových souvislostí a vytváří tak věrný a plastický obraz života rakouské společnosti 19. století, v níž se Adalbert Stifter pohyboval. Jednání a myšlení spisovatele kriticky analyzuje, čtivým způsobem interpretuje jeho díla a osvětluje jednání jeho literárních postav, přičemž svůj výklad doplňuje četnými citáty ze Stifterových děl. Peter Becher připomíná, že byl hornoplánský rodák i nadaným malířem – krajinářem. V knize je otištěno několik jeho obrazů.

Z německého originálu přeložil Václav Maidl.

O autorovi

Dr. Peter Becher se narodil v roce 1952, vystudoval germanistiku a historii, disertační práci obhájil v roce 1981. Spolupracoval s rozhlasovou stanicí Bayerischer Rundfunk. V letech 1986-2018 byl výkonným ředitelem Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. Je autorem četných článků a publikací zaměřených na německy psanou literaturu z českých zemí a dějiny kultury. V letech 2000–2012 byl členem Česko-německého diskusního fóra, je členem Českého PEN klubu.

Kniha obsahuje bibliografii Adalbert Stifter v českých překladech 1858–2018, kterou zpracovala Tamara Pršínová, Jihočeská vědecká knihovna.

Vydání knihy podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Křest knihy s účastí autora a překladatele se bude konat v prosinci ve Stifterově rodném domě. O termínu Vás budu informovat, pozvánku Vám ráda zašlu.

Vydavatelství a nakladatelství Srdce Vltavy, Horní Planá

268 stran, 56 vyobrazení

Další informace:

Lenka Hůlková, +420 720 267 769, stifter.horniplana@seznam.cz

životopisná kniha o Adalbertu Stifterovi