Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Propad do důlní jámy Vilemína 328 v lokalitě Hůrka, Za Pilou
Ústí propadu je lokalizováno na hranici pozemků p.č. 1692/157 a 1692/137 v k.ú. Horní Planá. Propad  je nepravidelného obdélníkového profilu o rozměrech cca 2,5 x 3 metry, hloubka propadu je cca 9 m (k vodní hladině). Okraje propadu jsou zatrhané a s postupem do hloubky se prostor zmenšuje na cca 2 x 2,5 metru. V propadu důlního díla se nachází zemina a voda. Místo propadu bylo překryto dřevěným povalem  a ohraničeno výstražnou páskou. Po překrytí propadu povalem byl proveden kamerový průzkum, z kterého je patrné, že se jedná o šachtici vystrojenou dřevěnými trámy a kůly. Z map ČGS je patrné, že v místě propadu je zakresleno staré důlní dílo.  Jedná se o jámu Vilemína 328, která sloužila k těžbě grafitu do 19. století. Vzhledem k nestabilitě celého okolí jámy žádáme občany o nevstupování do uvedených míst z důvodu nebezpečí ohrožení života. Záležitost je nyní v řešení Báňské záchranné služby a Ministerstva životního prostředí. Děkuji za pochopení. Petr Šimák, starosta