Změna dodavatele tepla v překlenovacím období

Vážení spoluobčané,
v prvním čtvrtletí letošního roku proběhlo první kolo nového koncesního řízení na Nájem souboru centrálního zásobování teplem města Horní Planá. Vzhledem k tomu, že se do tohoto koncesního řízení nepřihlásil žádný zájemce, bylo koncesní řízení zrušeno. V současné době město připravuje spuštění druhého kola koncesního řízení. Stávající dodavatel tepelné energie, společnost Veolia Energie ČR, a.s., ukončí svou činnost na základě nájemní smlouvy k 30.6.2024. Město Horní Planá přechází do tzv. překlenovacího období, v jehož průběhu bude vysoutěžen nový provozovatel (nájemce) tepelného hospodářství města.

V překlenovacím období, tj. od 1.7.2024 do 31.12.2024 bude teplo dodávat společnost Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., 1. máje 637, 385 01 Vimperk, IČ: 28088654.

V nejbližších dnech budou všichni odběratelé tepla, kteří měli individuální smlouvu se společností Veolia (SVJ a pod.) osobně ze strany společnosti Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. kontaktováni a bude jim poskytnuta součinnost s vyplněním formulářů pro přípravu nových smluv. Předem vám děkuji za pochopení.

S pozdravem,
Bc. Petr Šimák, starosta