Do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a úřadů se vracejí roušky

Ve vnitřních prostorech některých zařízení se opět musí nosit roušky

Od středy 29.7.2020 je povinnost nosit roušky (nebo jinou ochranu dýchacích cest) ve vnitřních prostorech zdravotnických zařízení, zařízeních  sociálních služeb a úřadech, a to na celém území Jihočeského kraje.

Ochrana dýchacích cest v ostatních vnitřních prostorech (MHD, obchody, restaurace atp.) je doporučená.

Úplné znění mimořádného opatření KHS najdete zde.