NOVÁ VÝSTAVA: ZVONKOVÁ – GLÖCKELBERG

NOVÁ VÝSTAVA: ZVONKOVÁ – GLÖCKELBERG

Zvonková – Glöckelberg. Místo s poetickým jménem a pohnutým osudem.

Od 26. června 2022 bude v podkrovních výstavních místnostech Památníku – rodného domu Adalberta Stiftera v Horní Plané pořádána nová dlouhodobá výstava Zvonková – Glöckelberg. Místo s poetickým jménem a pohnutým osudem.

Téma výstavy se zdá být ryze místní neboť katastrální území bývalé obce Zvonková s osadami Huťský Dvůr a Josefův Důl je dnes součástí města Horní Planá. Přesto se vyznačuje významným nadregionálním přesahem. Výstava se totiž snaží v rámci prostorových možností přiblížit historii a život místa, založeného ve druhé polovině 17. století při tehdejší kolonizaci dosud nepřístupného hornatého zalesněného území při tehdejší zemské hranici. Podobně, tzv. „Z čistého lesa“, vznikala řada dalších obcí a osad na celé Šumavě. Jednotlivé tématické celky přibližují počáteční fázi kolonizace, kdy na tvrdou práci dřevařů navazovala práce uhlířů, sklářů a dalších „lesních řemesel“ včetně postupné stavby stálých obydlí pro jejich rodiny. Zároveń s klučením lesa byla zúrodňována půda pro pole, louky a pastviny. Na význam těchto prvních „dobyvatelů“ šumavského hvozdu upozorňuje již před vstupem do domu venkovní instalace s figurinami dřevaře, uhlíře, skláře a plavce dřeva. Výstava je věnována obyvatelům obce a její správě, připomíná historii a význam školy a kostela, přibližuje obživu obyvatel. Zvláště se věnuje zemědělství, dřevařství, plavení dřeva po Schwarzenberském plavebním kanálu, podnikání a živnostem. Zvláštní pozornost je věnována osadám Huťský Dvůr a Josefův Důl v souvislosti se sklářstvím a v případě Josefova Dolu také v souvislosti s rozvojem turistiky a zvláště lyžování v době první republiky.

Od druhé poloviny 19. století byl i ve Zvonkové zaznamenán rozvoj spolkové činnosti a s tím spojených společenských a kulturních aktivit. Nositeli vzdělání, kultury a víry byli učitelé a faráři. Z význačných místních osobností výstava připomíná učitele Josefa Jenneho a faráře Dr. Aloise Essla. (Josef Jenne byl po přestěhování na školu v Horní Plané učitelem Adalberta Stiftera a podporovatelem jeho dalšího vzdělávání.) Z osobností výrazně nadregionálního významu se vztahem ke Zvonkové jsou jmenovány dvě, a to farář bl. Engelmar Unzeitig a spisovatel Johannes Urzidil. Osudové události dvacátého století přibližují závěrečné výstavní celky. Roky 1918, 1938, 1945 – 1946, … jsou připomínány jako základní mezníky, od nichž se odvíjel další osud obce, osídlené od počátku existence německými obyvateli. Obec měla od svého založení poetické jméno Glöckelberg. Českého úředního názvu Zvonková se dočkala až v roce 1947, tedy před 75 lety. Je paradoxem, že 1. července 1952, tedy před 70 lety byla úředně prohlášena za zaniklou. Část obce Přední Zvonková byla přičleněna jako osada k Horní Plané zatímco Zadní Zvonková, Huťský Dvůr a Josefův Důl až na výjimky zanikly. Další vývoj tohoto území byl až do konce roku 1989 podřízen režimu ochrany státní hranice.

Závěrečné téma výstavy reflektuje dobu od pádu „železné opony“ do současnosti. Ve Zvonkové se podařilo díky spolupráci lidí z Rakouska, Německa i z Čech v pracovním společenství Arge – Šumava – Böhmerwald obnovit kostel sv. Jana Nepomuckého s okolním hřbitovem jako místo setkávání a smíření. Iniciátorem a hlavním organizátorem byl Horst Wondraschek z Lince a myšlenku obnovy tohoto místa výrazně podpořil Dr. Miroslav Vlk, biskup českobudějovický a pozdější arcibiskup pražský. 22. srpna 1992, tedy před 30 lety, byl obnovený kostel opět vysvěcen. O rok později byly ve věži instalovány dva zvony, které na svém plášti nesou latinské nápisy. V českém jazyce nesou tato stále aktuální poselství: „PŘES VŠECHNY HRANICE VOLÁM K USMÍŘENÍ“ „VOLÁM NÁRODY K MÍRU“

Srdečně zveme na vernisáž výstavy v sobotu 26. června od 11 hod.:

Přivítání – Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově K výstavě hovoří: Mgr. Petr Jelínek, emeritní ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově Lenka Hůlková, kustodka Památníku A. Stiftera a Horst Wondraschek, který se od roku 1989 věnoval záchraně a obnově kostela a hřbitova ve Zvonkové.

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 14.5.2022

ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 14.5.2022

Jste vášniví cyklisté, co rádi tráví volné chvíle v nádherné přírodě? V tom případě byste se měli v sobotu 14. května vypravit do Horní Plané! Od 9 hodin se na parkovišti u pláže uskuteční pohodová cykloakce s názvem 7 DNÍ NA KOLE, aneb NA KOLE KOLEM HORNÍ PLANÉ, která symbolicky odstartuje letošní cyklistickou sezónu na Hornoplánsku.

„Cyklisté naše město a okolí zbožňují. Jedná se o skutečně atraktivní prostředí, které člověka okouzlí,“ uvádí starosta města Jiří Hůlka a dodává:„Cyklistickou sezónu zahajujeme pravidelně, je to milá tradice, jejíž posláním je především přátelské a pohodové setkání lidí. Zveme jak náročnější jedince, tak rodiny s dětmi. Všichni si přijdou na své.“

Pořadatelé, tedy město Horní Planá, pro účastníky připravili tři okruhy. První má název Olšinská trasa a zvládnout by ho měly i děti. Dlouhý je 32 kilometrů. Druhý okruh nazvaný Na Vítkův kámen je už o něco náročnější. Má 46 kilometrů a organizátoři upozorňují, že je určen zdatnějším cyklistům. Ti nejnáročnější se pak mohou pustit do okruhu Knížecí stolec, který má 50 kilometrů. Všechny tři trasy nabídnou moc pěkné pohledy do přírody a zážitek z fajn jízdy. Název akce 7 dní na kole odkazuje na stejnojmenný projekt, který město Horní Planá spustilo vloni. Navázalo tak na úspěšné turistické projekty Šumavský Everest a 7 divů světla. Celkem bylo vyznačeno 21 poutavých cyklotras, z nichž některé cyklisty zavedou i daleko za hornoplánský region. „Součástí projektu je rozsáhlá doprovodná brožura, kterou si zájemci mohou pořídit u nás v infocentru. Jsou v ní všechny důležité informace. V mapách jsou pak vyznačena místa, kde se lidé mohou vyfotit, přičemž pokud tak učiní na všech trasách, dostanou od nás účastnický certifikát TOUR DE HORNÍ PLANÁ. Je to symbolická památka a pro řadu lidí jistě správná výzva,“ říká ředitelka Kulturního a informačního centra v Horní Plané Lucie Roubínová. Na závěr ještě připomeňme, že od minulého roku mohou cyklisté v Horní Plané využívat samoobslužnou servisní cyklostanici. CykloHub je umístěn na náměstí před vchodem na radnici.

Prezence: 9,00 hodin / start: 9,15 hodin

Autor: Václav Votruba

CENA MĚSTA HORNÍ PLANÁ ZA ROK 2021

CENA MĚSTA HORNÍ PLANÁ ZA ROK 2021

Cenu města Horní Planá za rok 2021 obdrželo pět osobností

Ve středu 27. dubna se uskutečnilo slavností předání Cen města Horní Planá za rok 2021. Stalo se tak v rámci zasedání zastupitelstva v sále KIC. Významné ocenění získalo pět osobností: Jana Čerklová, Miloslav Čerkl, Hugo Schuppler, Franz Saxinger a Josef Lamperstorfer.

„Cenu města Horní Planá ve formě pamětní medaile a pamětního listu jsme zavedli v loňském roce,“ uvádí starosta Horní Plané Jiří Hůlka a pokračuje:„Jedná se o oficiální a důstojné poděkování za významnou dobrovolnou činnost pro město a jeho podporu a propagaci. Za rok 2021 se sešlo pět nominací, přičemž všech pět nominovaných bylo začátkem roku zastupitelstvem města Horní Planá oceněno. Všem srdečně gratuluji, jejich práce pro město si velmi vážím!“

Miloslava Čerkla, Janu Čerklovou a Huga Schupplera spojuje láska ke sportu, zejména fotbalu, kterému věnovali mnoho času. „Jsou to dobré duše a spolehlivé opory, neodmyslitelná součást hornoplánského sportu, pro který toho udělali opravdu hodně,“ popisuje starosta. „Těší mě, že jsem měl možnost všechny tři poznat od svých žákovských fotbalových pokusů až po spolupráci v zastupitelstvu města. Zejména Míla je mým profesním příkladem a životním mentorem.“

Dalšími oceněnými jsou emeritní starostové – FranzSaxinger (Kollerschlag) a Josef Lamperstorfer (Wegscheid). „Oba byli garanty třístranné spolupráce našich obcí v rámci Euroregionu Šumava – Mühlviertel-Bavorský les. Naše spolupráce začala zhruba v září roku 1995 a trvá dodnes. Před epidemií covid-19, která vzájemné kontakty našich občanů značně zkomplikovala, jsme uskutečnili 14 společných zasedání zastupitelstev obcí a zorganizovali celkem 73 akcí,“ vyjmenovává Jiří Hůlka. „V listině potvrzující vzájemné partnerství obcí z roku 2003 se v rámci třístranné spolupráce všichni zavazujeme, že budeme trvale zachovávat dobré vztahy, přispívat ke spolupráci ve všech oblastech života a podporovat vše, co vede k česko-rakousko-německému porozumění a spolupráci sousedů na česko-rakousko-německé hranici. Oba ocenění kolegové vždy beze zbytku naplňovali výše uvedená slova, vždy pro nás byli inspirací a vzorem pro dobré partnerství obcí v takzvaném koutě tří zemí.“

Součástí slavnostního předání bylo vystoupení žáků místní pobočky Základní umělecké školy Český Krumlov.