Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie

Popelářské destareo - jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Popelářské desatero v době epidemie COVID-19

  1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.
  2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
  3. Víko popelnice vydezinfikujte!
  4. Nádoby vystavujte večer před svozem, a to přímo ke komunikaci.
  5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.
  1. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
  2. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
  3. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. I svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků. Žádáme Vás, aby tímto opatřením nebyly posádky vozidel zbytečně přetěžovány.
  1. Mobilní sběrné dvory jsou vzhledem k zákazu vycházení do odvolání zrušeny.
  2. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě. Prosíme, mysletei na ně, a pokuste se jim práci ulehčit!

FCC České Budějovice, s.r.o.

 

Informace z MAS ROZKVĚT

Informace z MAS ROZKVĚT

informace z MAS ROZKVĚT

Zpravodaj pro obce zájmového území MAS Rozkvět, projekt MAP II ORP ČB a další projekty spolupráce

Z obsahu:
 Příměstské tábory — výzva pro zájemce o spoluorganizování
 Změny SCLLD, navýšení finančního plánu pro výzvy MAS Rozkvět
 MAP II ORP ČB
 Animace – dotace pro mateřské a základní školy prostřednictvím tzv. Šablon I.– III.

Pod níže uvedeným odkazem najdete celý zpravodaj:

Zpravodaj MAS 01 2020