Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Žádost o nepoužívání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci našeho města,

na základě tragických událostí z čtvrtka 21. prosince 2023 a osobní prosby pana Mgr. Bc. Víta Rakušana, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, se na vás obracím s žádostí o nepoužívání rachejtlí, ohňostrojů, petard a dělobuchů ve dnech 31. prosince 2023 a 1. ledna 2024.

To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata, která po sobě výše uvedené násilí zanechalo. Věřím, že tuto prosbu pochopíte, předem všem děkuji.

S pozdravem,

Bc. Petr Šimák, starosta

VÁNOČNÍ DOBA PŘEVOZU

VÁNOČNÍ DOBA PŘEVOZU

Vážení cestující,

během vánočních svátků a na přelomu nového roku bude jízdní řád převozu upraven následovně:

 

23.12.2023

Horní Planá – Bližší Lhota…….        První jízda 7:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        První jízda 7:35

Horní Planá  – Bližší Lhota…….        Poslední Jízda 16:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        Poslední jízda 16:35

 

24.12.2023

Horní Planá – Bližší Lhota…….        První jízda 7:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        První jízda 7:35

Horní Planá – Bližší Lhota…….        Poslední jízda 12:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        Poslední jízda 12:35

 

  1. – 26. 12.2023

Horní Planá – Bližší Lhota…….        První jízda 7:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        První jízda 7:35

Horní Planá – Bližší Lhota…….        Poslední jízda 14:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        Poslední jízda 14:35

 

31.12.2023

Horní Planá – Bližší Lhota…….        První jízda 7:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        První jízda 7:35

Horní Planá – Bližší Lhota…….        Poslední jízda 14:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        Poslední jízda 14:35

 

1.1.2024

Horní Planá – Bližší Lhota…….        První jízda 7:30

Bližší Lhota – Horní Planá…….        První jízda 7:35

Horní Planá – Bližší Lhota…….        Poslední jízda 14:30

Bližší Lhota – Horní Planá……..       Poslední jízda 14:35

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Varování před vstupem k podzemnímu objektu v Hůrce

Propad do důlní jámy Vilemína 328 v lokalitě Hůrka, Za Pilou
Ústí propadu je lokalizováno na hranici pozemků p.č. 1692/157 a 1692/137 v k.ú. Horní Planá. Propad  je nepravidelného obdélníkového profilu o rozměrech cca 2,5 x 3 metry, hloubka propadu je cca 9 m (k vodní hladině). Okraje propadu jsou zatrhané a s postupem do hloubky se prostor zmenšuje na cca 2 x 2,5 metru. V propadu důlního díla se nachází zemina a voda. Místo propadu bylo překryto dřevěným povalem  a ohraničeno výstražnou páskou. Po překrytí propadu povalem byl proveden kamerový průzkum, z kterého je patrné, že se jedná o šachtici vystrojenou dřevěnými trámy a kůly. Z map ČGS je patrné, že v místě propadu je zakresleno staré důlní dílo.  Jedná se o jámu Vilemína 328, která sloužila k těžbě grafitu do 19. století. Vzhledem k nestabilitě celého okolí jámy žádáme občany o nevstupování do uvedených míst z důvodu nebezpečí ohrožení života. Záležitost je nyní v řešení Báňské záchranné služby a Ministerstva životního prostředí. Děkuji za pochopení. Petr Šimák, starosta