My v tom jihočechy nenecháme II

My v tom jihočechy nenecháme II

My v tom jihočechy nenecháme II

Pokud pobíráte starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod

a přitom

 • pobíráte příspěvek na bydlení
 • nebo výše vašeho důchodu nepřesáhne 16 000 Kč (u samostatně žijících)
 • nebo příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč
 • není proti vám nebo proti osobě ve společné domácnosti nebo vašemu majetku vedeno exekuční řízení,

můžete si požádat o podporu z programu Jihočeského kraje

„My v tom Jihočechy nenecháme“  – podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

Pokud pečujete o dítě do dovršení věku 3 let nebo pobíráte příspěvek na péči o dítě do dovršení věku 8 let

a přitom

 • pobíráte přídavek na dítě nebo
 • pobíráte příspěvek na bydlení nebo
 • je čistý měsíční příjem připadající na člena vaší domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně,
 • nejste déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce),
 • není proti vám nebo proti osobě ve společné domácnosti nebo vašemu majetku vedeno exekuční řízení,
 • nečerpáte současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

můžete si požádat o podporu z programu Jihočeského kraje

„My v tom Jihočechy nenecháme“  – podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

Více informací o programech najdete na: www.myvtomjihocechynenechame.cz

Žádosti se podávají na Městském úřadě Horní Planá, ideálně do konce roku 2022.

bližší informace podá Z. Szabová, tel.: 380 724 416, nebo M. Záhořová 380 724 413

Dotační program

„My v tom jihočechy nenechame II“

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

O podporu mohou požádat osoby s trvalým pobytem v obci, které jsou: 

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo
 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,
 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolu žijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Dotační program

„My v tom jihočechy nenechame II“

PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území obce:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je: 

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy – např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce)

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

Ukončení činnosti MUDr.Petrusové

MUDr. Petrusová oznámila ukončení činnosti praktického lékaře pro děti a dorost v Horni Plané, Černé v Pošumaví a Hořicích na Šumavě ke dni 22.11.2022. Pacienti mohou podat zadost o předání své zdravotnické dokumentace do dne 22.11.2022 na adrese pediatriepetrusova@seznam.cz

NA KNÍŽECÍ STOLEC PO NOVÉM ROCE AŽ V LÉTĚ

NA KNÍŽECÍ STOLEC PO NOVÉM ROCE AŽ V LÉTĚ

Chystáte se na Šumavský Everest? Výstup na Knížecí stolec bude třeba si pečlivě naplánovat

Horalové, kteří zamýšlejí pokořit Šumavský Everest, musí od příštího roku počítat s omezením, které se týká Knížecího stolce na Boleticku. Vrchol s dřevěnou vyhlídkovou věží bude přístupný jen v určité dny.

„Vstup na modrou trasu, která vede ke Knížecímu stolci ze Záhvozdí, bude možný jen o víkendech v červenci a srpnu a o některých státních svátcích. Pro bližší informace doporučuji navštívit webové stránky Vojenského újezdu Boletice,“ informuje ředitelka Kulturního a informačního centra Horní Planá Lucie Roubínová.

Šumavský Everest je velmi oblíbenou turistickou atrakcí, jež má za cíl podporu pěší turistiky na Hornoplánsku. Účastníci musí zdolat osm vrcholů, které dávají dohromady výšku Mount Everestu, tedy 8848 metrů nad mořem. Na místě se nachází razítko, které si turisté otisknou do vrcholového pasu, jenž je k dostání v hornoplánském infocentru. Zde pak také po zdolání všech vrcholů získají certifikát.

„Je to skvělá motivace k úžasným výletům na krásná místa Šumavy. Věříme, že i přes zmíněné omezení bude mít Šumavský Everest v příštím roce mnoho nových přemožitelů. Těšíme se na ně!“ dodává Lucie Roubínová.

Vše podstatné o Šumavském Everestu zájemci naleznou na webu www.sumavsky-everest.cz.

Horní Planá má atraktivních turistických projektů více. Zatímco Šumavský Everest je spíše pro zkušenější turisty, rodiny s dětmi oceňují Sedm divů světla. Fyzicky nenáročné okruhy pro všechny věkové skupiny jsou dlouhé od 2 do 20 kilometrů. Cílem je takzvaná lesní turistika.

Na cyklisty je pak zaměřen projekt Sedm dní na kole, který nabízí trasy o třech obtížnostech. Na své si tedy přijdou i nároční cyklisté, pro které je největší výzvou okruh s názvem Tour de Horní Planá, jenž má až 75 kilometrů.

„Všechny projekty mají moc pěknou odezvu, což nás samozřejmě těší. Veškeré informace, letáky či brožury jsou k dispozici v KIC Horní Planá, tak nás určitě navštivte,“ uzavírá Lucie Roubínová.

Autor: Václav Votruba