Horní Planá má novou budovu školy za 62 milionů korun, je to historicky největší investiční akce

Horní Planá má novou budovu školy za 62 milionů korun, je to historicky největší investiční akce

Horní Planá má novou budovu školy za 62 milionů korun, je to historicky největší investiční akce

Horní Planá má novou budovu školy za 62 milionů korun, je to historicky největší investiční akce

Od prosince se budou žáci z Horní Plané, největšího města na břehu Lipenské přehrady, moci učit v nové budově základní školy. Dvoupodlažní, částečně podsklepená budova, kterou nechalo město postavit vedle současné školy vyšla na necelých 62 milionů korun s daní. 7 milionů na stavbu přispěl i Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu. Vedení Horní Plané si od nového podoby školního komplexu slibuje, vedle většího komfortu, také snížení provozních nákladů. „Důležité je také zjednodušení výuky a dojde také k odstranění každodenních přesunů žáků a personálu prvního stupně základní školy,“ uvedl starosta Horní Plané Petr Šimák.

V rámci přístavby ZŠ Horní Planá se podařilo vybudovat dvoupodlažní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu. Školu aktuálně navštěvuje 204 dětí. Jedná se o historicky nejvyšší investiční akci města Horní Planá, kde žije více než 2000 lidí. Nejen co se týká školy, ale celého města. „Jde o největší investici města v novodobé historii obecně. V porovnání s investicemi do základní školy, které Horní Planá investovala v minulosti, je nová přístavba svým rozsahem a výší investice zdaleka největší a nejnáročnější,“ uvedl starosta Šimák.

Objekt o rozměrech cca 14 krát 47 metrů v sobě ukrývá novou školní kuchyni s jídelnou, tři třídy 1. stupně základní školy a školní družinu včetně odpovídajícího zázemí v druhém nadzemním podlaží. Nová budova je bezbariérově propojena se stávajícím provozem školy, respektive starou budovou. „Součástí projektu je i řešení vnitřního dvora školy, včetně mobiliáře, za účelem vytvoření aktivního prostoru školy. Uprostřed dvora se nachází zatravněná nezpevněná plocha se vzrostlými stromy, doplněna o bylinkovou zahradu s altánem,“ doplnil starosta.

Nová stavba vznikla na místě původního objektu školní kuchyně, který byl ve všech směrech již nevyhovující a byl před zahájením vlastní stavby odstraněn. Stavba trvala patnáct měsíců a hotovo bylo v říjnu tohoto roku. Provoz na základní škole během této doby omezený nebyl. Pouze bylo nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem staveniště. Obědy pro děti, učitele a další zaměstnance školy v tomto mezidobí dodával externím dodavatel. V nové školní jídelně se začne vařit již v prosinci 2023.

Vedení města nyní ale musí novou budovu ještě vybavit. „Chystáme se v nejbližších dnech vysoutěžit nový mobiliář pro jídelnu a pro učebny 1. stupně v druhém nadzemním podlaží. Nábytek ze starých tříd lze využít pouze omezeně, děti proto dostanou do učeben mobiliář nový, včetně moderních multifunkčních tabulí,“ uzavírá starosta.

 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

🌺 DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ 11. 11. www.denveteranu.cz

Letos si u nás v Horní Plané poprvé můžete připnout vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům a dalším bojovníkům za svobodu. Zakoupením červeného květu přispějete na pomoc našim hrdinům a přispějete i k uchování jejich příběhů… Máme připravené dvě kasičky. Jednu najdete v Informačním centru Horní Planá a druhou v Městské knihovně Horní Planá.

Sbírka potrvá od 1. do 30. 11. 2023.

Děkujeme! 🫶

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

Více v přiloženém PDF dokumentu

Dar VLS hornoplánským hasičům

Dar VLS hornoplánským hasičům

Dar VLS hornoplánským hasičům

Město Horní Planá a státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Horní Planá navázaly na spolupráci z roku 2020 při pořízení nového vybavení pro JSDHO Horní Planá.

Letošní léto zasáhlo celý Jihočeský kraj velké sucho a s tím spojené požáry trávy, polí a lesních porostů. V reakci na tyto mimořádné události byla výjezdová jednotka v Horní Plané dovybavena „déčkovým programem“ pro hašení lesních požárů.

Jedná se o kompletní sadu prostředků k sestavení D útočných proudů, které se vyznačují nižší hmotností, lepší manipulací pro zasahující hasiče, nižší spotřebou vody k hašení a menší časovou náročností na sestavení. Zároveň sada obsahuje ochranné prostředky dýchacích cest a ženijní nástroj.  Celé toto vybavení se vejde do jednoho speciálního batohu, který nosí hasiči na zádech.

Pořízením sady na hašení lesních požárů dojde k zefektivnění likvidace požárů na území města a přilehlého okolí.

Děkujeme za podporu! 

 

zprava Bc. Petr Šimák (starosta Horní Plané), Ing. Martin Honetschläger (ředitel VLS ČR - divize Horní Planá), Bc. Tomáš Komžák (velitel družstva JSDHO Horní Planá)