Cenu města Horní Planá za rok 2021 obdrželo pět osobností

Ve středu 27. dubna se uskutečnilo slavností předání Cen města Horní Planá za rok 2021. Stalo se tak v rámci zasedání zastupitelstva v sále KIC. Významné ocenění získalo pět osobností: Jana Čerklová, Miloslav Čerkl, Hugo Schuppler, Franz Saxinger a Josef Lamperstorfer.

„Cenu města Horní Planá ve formě pamětní medaile a pamětního listu jsme zavedli v loňském roce,“ uvádí starosta Horní Plané Jiří Hůlka a pokračuje:„Jedná se o oficiální a důstojné poděkování za významnou dobrovolnou činnost pro město a jeho podporu a propagaci. Za rok 2021 se sešlo pět nominací, přičemž všech pět nominovaných bylo začátkem roku zastupitelstvem města Horní Planá oceněno. Všem srdečně gratuluji, jejich práce pro město si velmi vážím!“

Miloslava Čerkla, Janu Čerklovou a Huga Schupplera spojuje láska ke sportu, zejména fotbalu, kterému věnovali mnoho času. „Jsou to dobré duše a spolehlivé opory, neodmyslitelná součást hornoplánského sportu, pro který toho udělali opravdu hodně,“ popisuje starosta. „Těší mě, že jsem měl možnost všechny tři poznat od svých žákovských fotbalových pokusů až po spolupráci v zastupitelstvu města. Zejména Míla je mým profesním příkladem a životním mentorem.“

Dalšími oceněnými jsou emeritní starostové – FranzSaxinger (Kollerschlag) a Josef Lamperstorfer (Wegscheid). „Oba byli garanty třístranné spolupráce našich obcí v rámci Euroregionu Šumava – Mühlviertel-Bavorský les. Naše spolupráce začala zhruba v září roku 1995 a trvá dodnes. Před epidemií covid-19, která vzájemné kontakty našich občanů značně zkomplikovala, jsme uskutečnili 14 společných zasedání zastupitelstev obcí a zorganizovali celkem 73 akcí,“ vyjmenovává Jiří Hůlka. „V listině potvrzující vzájemné partnerství obcí z roku 2003 se v rámci třístranné spolupráce všichni zavazujeme, že budeme trvale zachovávat dobré vztahy, přispívat ke spolupráci ve všech oblastech života a podporovat vše, co vede k česko-rakousko-německému porozumění a spolupráci sousedů na česko-rakousko-německé hranici. Oba ocenění kolegové vždy beze zbytku naplňovali výše uvedená slova, vždy pro nás byli inspirací a vzorem pro dobré partnerství obcí v takzvaném koutě tří zemí.“

Součástí slavnostního předání bylo vystoupení žáků místní pobočky Základní umělecké školy Český Krumlov.