Změna postupu při přidělování městských bytů do nájmu.

Zastupitelstvo města Horní Planá na svém 10. zasedání dne 25.9.2019 zrušilo „Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města“. Nadále tedy již nebude veden „seznam žadatelů o byt“ dle těchto „Pravidel“.

Při přidělování bytu do nájmu bude město postupovat podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích následovně: 

  1. záměr pronajmout uvolněný byt bude po dobu 15 dní zveřejněn na úřední desce městského úřadu (§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000)
  2. na základě podaných žádostí zastupitelstvo na nejbližším zasedání rozhodne o přidělení bytu do nájmu