Horní Planá bude nově udělovat Cenu města

Novou vyhlášku o čestném občanství a Ceně města vydalo město Horní Planá. V případě Ceny města tak vzniká nová tradice, kdy bude oficiální formou oceněn přínos jednotlivců či kolektivů pro město. Návrh na udělení Ceny města budou moci podat občané, zájmové skupiny či společenské organizace.

„Ocenění získají pamětní medaili a listinu. Jsem rád, že Cenu města Horní Planá zavádíme, je to důstojné a oficiální poděkování, které snad dotyčným lidem udělá radost,“ říká starosta Jiří Hůlka a dodává: „Vyhláška je zároveň důležitá i z pohledu udělení čestného občanství, které jsme tu sice měli už dříve, ale nemělo pevný řád.“

Cena města Horní Planá se uděluje zavýznamnou a dlouhodobou práci v umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Horní Planá nebo město propagující v rámci regionu, kraje či České republiky. Dále se uděluje za významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin v umělecké, sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Horní Planá nebo ho propagující.

„Písemný návrh na udělení Ceny města může předložit kdokoliv, a to radě města. Musí však obsahovat podrobné zdůvodnění, pouhé jméno nestačí. Rada města návrh zhodnotí a následně ho se svým stanoviskem předloží k projednání zastupitelstvu města, které bude o udělení Ceny města hlasovat,“ popisuje Jiří Hůlka.

Cena města bude předána starostou buď na zasedání zastupitelstva města, nebo při jiné slavnostní příležitosti.Veškeré podrobnosti k udělování čestného občanství a Ceny města Horní Planá naleznou zájemci v obecně závazné vyhlášce, která nabyla účinnosti 16. dubna 2021.

SEDM DNÍ NA KOLE

Rok od spuštění úspěšného projektu Sedm divů světla přichází Horní Planá s další novinkou, která potěší turisty i místní občany. Má název Sedm dní na kole… a jak název napovídá, zaměřena je tentokrát na cyklisty!

„Máme obrovskéúzemí se spoustou cyklotras a možnostmi, kam se na kole vydat. Z toho důvodu jsme si řekli, že po Šumavském Everestua Sedmi divech světla, což byly projekty pro pěší, vymyslíme něco pro cyklisty. Z výsledku mám radost, věřím, že lidi inspirujeme k nádherným cyklovýletům,“ říká starosta města Jiří Hůlka.

Projekt Sedm dní na kole zahrnuje trasy o třech obtížnostech. Nastaven je tak, aby si ho užili jak nároční cyklisté, tak rodiny s dětmi. „Někdo může strávit na kole celotýdenní dovolenou, stejně tak ale projekt může být podnětem jen pro jednodenní cestu. Smyslem je poukázat na krásu našich cyklotras a také lidem ušetřit práci s mnohdy složitým plánováním výletu,“ dodává starosta.

Trasy nevedou pouzepo regionu Hornoplánska, ostatně nejtěžší okruh s názvem Tour de Horní Planá má až 75 kilometrů. „Leckdo bude určitě překvapený, kam až se od nás dostane. Trasy jsme vybírali skutečně citlivě, aby byly pro lidi atraktivní. Na každém okruhu jsme také vyznačili zajímavosti. Zkrátka chceme, aby si lidé přivezli co nejlepší zážitek. Myslím, že je to moc pěkný projekt. Těším se, až si ho užijí první cyklisté,“ říká Jiří Hůlka.

„Horní Planá je nejvýše položené město v jižních Čechách, takže se domníváme, že trasy budou o to zajímavější,“ navazuje ředitelka Kulturního a informačního centra Horní Planá Lucie Roubínová. „Například jedna zavede cyklisty až k vrcholu nejvyšší hory Šumavy na české straně – Plechý, jiná zase na Vítkův hrádek, Schwarzenberský kanál, rozhlednu Moldaublick v Rakousku a tak dále.“

Pro zájemce bude v informačním centru k dispozici brožurka, kde najdou všechny trasy s popisem. Budou v ní vypsány i různé zajímavosti, převýšení, délky tras a tak dále. Brožura bude zveřejněna i na webových stránkách www.sumava-lipno.eu.

Atraktivní turistické projekty

Turistické projekty Horní Plané mají mezi lidmi pozitivní odezvu. Velmi oblíbený je Šumavský Everest, jenž inspiruje ke zdolání osmi šumavských vrcholů, které dávají dohromady výšku Mount Everestu, tedy 8848 metrů nad mořem. Zájemci se o něm dočtou na webových stránkách www.sumavsky-everest.cz.

Vloni pak odstartoval projekt Sedm divů světla, který míří především na rodiny s dětmi. Na vyznačených trasách se nachází kukátka, skrz která je možné vidět různé divy.

„Zájem o podobné projekty je velký. Sedm divů světla a Šumavský Everest se těší velkému ohlasu, a to dokonce i v této době, kdy máme zavřené infocentrum. Třeba pasy na Šumavský Everest posíláme poštou skoro každý druhý den,“ říká Lucie Roubínová.

„Všechny tyto projekty si kladou za cíl ukázat co nejvíce úžasných míst, jež náš region nabízí, aby se lidé nepohybovali jen po základních stezkách. Jsou hravé a pro lidi atraktivní,“ uzavírá starosta.

Text a foto: Václav Votruba